new Element("img", {"src":"http://th.effectivemeasure.net/em_image", "style":"position:absolute; left:-5px;"}).inject($(document.body));

ฟิลิปปินส์

 • ฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะโดยมีประมาณ 7,100 เกาะ จากจุดเหนือสุดของฟิลิปปินส์ไปยังจุดใต้สุดมีความยาว 1,851 กิโลเมตร และจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกกว้าง 1,107 กิโลเมตร หากนำเนื้อที่บนบกทั้งหมดของฟิลิปปินส์มาเชื่อมต่อกัน จะมีเนื้อที่ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตรหญิงชาวฟิลิปปินส์ 2 คนที่น้ำตกฟิลิปปินส์


 • ฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็นเกาะ 4 กลุ่ม ลูซอนทางตอนเหนือเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด (141,395 ตารางกิโลเมตร) วิซายาสในตอนกลางประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ เนื้อที่ 56,606 ตารางกิโลเมตร เกาะเหล่านี้ ได้แก่ โบฮอล ซิบู ปาเนย์ โบราเคย์ มินโดโร ตับบลาส และซิควิยอร์ (และอื่นๆ)
 • มินดาเนาทางตอนใต้มีเนื้อที่ประมาณ 101,000 ตารางกิโลเมตร ทางตะวันตกคือปาลาวัน ปาลาวันเป็นจุดที่อยู่ทางตะวันตกสุดและเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยว ในบรรดาเกาะเหล่านี้ มี 4,327 เกาะที่ไม่มีชื่อ และมี 2,773 เกาะที่มีชื่อเรียก และไม่ได้มีผู้อยู่อาศัยทุกเกาะ ฟิลิปปินส์มีเทือกเขาสูงแบ่งกั้นออกเป็นซีกตะวันออกและซีกตะวันตก ภูมิอากาศแปรเปลี่ยนไปตามฤดูฝนและฤดูแล้ง ลูซอนฝั่งตะวันตก มินโดโร เนกรอส และปาลาวันฝั่งตะวันตกจะเป็นฤดูแล้งตั้งแต่เฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ส่วนช่วงเวลาที่เหลือจะเป็นฤดูฝน ในทางกลับกัน ฝั่งตะวันออกของหมู่เกาะจะมีฝนเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ส่วนช่วงเวลาที่เหลือจะเป็นฤดูแล้ง
 • เว็บไซต์นี้จะกล่าวถึงชาวฟิลิปปินส์ ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ วัฒนธรรมชาวฟิลิปปินส์ในฟิลิปปินส์ อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าของฟิลิปปินส์ แผนที่ฟิลิปปินส์ สตรีและเด็กหญิงชาวฟิลิปปินส์ในฟิลิปปินส์ ชาวฟิลิปปินส์ ศิลปะและสถาปัตยกรรม สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของฟิลิปปินส์ พักผ่อนวันหยุดที่ฟิลิปปินส์ และแพคเกจทัวร์


ชาวฟิลิปปินส์ในฟิลิปปินส์ กลุ่มชาติพันธุ์และภาษา

 • ประเทศฟิลิปปินส์ยุคใหม่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอารยธรรมที่โดดเด่นของชาวฟิลิปปินส์เกิดขึ้นจากการหลอมรวมกันระหว่างชาวพื้นเมืองกับชาวจีนและชาวสเปนที่อพยพเข้ามา
 • เมื่อคนเรียกตัวเองว่าเป็นชาว “ฟิลิปปินส์” จะหมายถึงว่าตนเองเป็นประชาชนของประเทศฟิลิปปินส์ในทางการปกครอง หากสำรวจคำๆ นี้ให้ลึกลงไปอีก จะพบว่ามีเรื่องวัฒนธรรมและเรื่องของภาษาศาสตร์แฝงอยู่ด้วย
 • ตามคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อชนพื้นเมือง ฟิลิปปินส์มีชนพื้นเมืองอยู่ 110 กลุ่ม เราได้อธิบายรายละเอียดของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ของฟิลิปปินส์ ซึ่งรวมถึงกลุ่มชนพื้นเมือง ตลอดจนกลุ่มผู้อพยพและกลุ่มชนชาติผสมด้วย


อุทยานแห่งชาติของฟิลิปปินส์

 • มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในฟิลิปปินส์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยมีทั้งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างการเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนในอนาคต ในที่นี้เราจะให้รายละเอียดอุทยานแห่งชาติทุกแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว พร้อมด้วยอุทยานแห่งอื่นๆ ที่มีความสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว


คู่มือเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในซิบู

 • จังหวัดซิบูเป็นเกาะซึ่งใช้ชื่อเดียวกัน และมีเมืองหลวงชื่อซิบู ซิตี้ เกาะซิบูตั้งอยู่ในภาคกลางของฟิลิปปินส์ในวิซายาสระหว่างเกาะโบฮอลทางตะวันตกเฉียงใต้กับเนกรอสฝั่งตะวันตก ซิบูเป็นพื้นที่ซึ่งทอดตัวแคบยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจรดทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีความยาว 180 กิโลเมตร และมีความกว้างไม่เกิน 60 กิโลเมตร เกาะซิบูมีพื้นที่ 4,421 ตารางกิโลเมตรเป็นภูเขาหินและมีชายหาดริมชายฝั่งจำนวนมากมาย
 • ซิบูเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2108


สถานที่ท่องเที่ยวในมะนิลา

 • อนุสรณ์สถานในยุคล่าอาณานิคมของสเปน คุ้มค่าอย่างที่จะไปเที่ยวชมในมะนิลาในทุกวันนี้ สถานที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ เมืองป้อมปราการโบราณอินตรามูโรส ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเอเชีย และภายในกำแพงเมืองยังมีอาคารอีกมากมาย และมีถนนทางเดินซึ่งเป็นมรดกที่มีค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะซาน อากุสตินซึ่ง UNESCO ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก