new Element("img", {"src":"http://th.effectivemeasure.net/em_image", "style":"position:absolute; left:-5px;"}).inject($(document.body)); //]]>
 

ฟิลิปปินส์

 • ฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะโดยมีประมาณ 7,100 เกาะ จากจุดเหนือสุดของฟิลิปปินส์ไปยังจุดใต้สุดมีความยาว 1,851 กิโลเมตร และจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกกว้าง 1,107 กิโลเมตร หากนำเนื้อที่บนบกทั้งหมดของฟิลิปปินส์มาเชื่อมต่อกัน จะมีเนื้อที่ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตรหญิงชาวฟิลิปปินส์ 2 คนที่น้ำตกฟิลิปปินส์


 • ฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็นเกาะ 4 กลุ่ม ลูซอนทางตอนเหนือเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด (141,395 ตารางกิโลเมตร) วิซายาสในตอนกลางประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ เนื้อที่ 56,606 ตารางกิโลเมตร เกาะเหล่านี้ ได้แก่ โบฮอล ซิบู ปาเนย์ โบราเคย์ มินโดโร ตับบลาส และซิควิยอร์ (และอื่นๆ)
 • มินดาเนาทางตอนใต้มีเนื้อที่ประมาณ 101,000 ตารางกิโลเมตร ทางตะวันตกคือปาลาวัน ปาลาวันเป็นจุดที่อยู่ทางตะวันตกสุดและเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยว ในบรรดาเกาะเหล่านี้ มี 4,327 เกาะที่ไม่มีชื่อ และมี 2,773 เกาะที่มีชื่อเรียก และไม่ได้มีผู้อยู่อาศัยทุกเกาะ ฟิลิปปินส์มีเทือกเขาสูงแบ่งกั้นออกเป็นซีกตะวันออกและซีกตะวันตก ภูมิอากาศแปรเปลี่ยนไปตามฤดูฝนและฤดูแล้ง ลูซอนฝั่งตะวันตก มินโดโร เนกรอส และปาลาวันฝั่งตะวันตกจะเป็นฤดูแล้งตั้งแต่เฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ส่วนช่วงเวลาที่เหลือจะเป็นฤดูฝน ในทางกลับกัน ฝั่งตะวันออกของหมู่เกาะจะมีฝนเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ส่วนช่วงเวลาที่เหลือจะเป็นฤดูแล้ง
 • เว็บไซต์นี้จะกล่าวถึงชาวฟิลิปปินส์ ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ วัฒนธรรมชาวฟิลิปปินส์ในฟิลิปปินส์ อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าของฟิลิปปินส์ แผนที่ฟิลิปปินส์ สตรีและเด็กหญิงชาวฟิลิปปินส์ในฟิลิปปินส์ ชาวฟิลิปปินส์ ศิลปะและสถาปัตยกรรม สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของฟิลิปปินส์ พักผ่อนวันหยุดที่ฟิลิปปินส์ และแพคเกจทัวร์


ชาวฟิลิปปินส์ในฟิลิปปินส์ กลุ่มชาติพันธุ์และภาษา

 • ประเทศฟิลิปปินส์ยุคใหม่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอารยธรรมที่โดดเด่นของชาวฟิลิปปินส์เกิดขึ้นจากการหลอมรวมกันระหว่างชาวพื้นเมืองกับชาวจีนและชาวสเปนที่อพยพเข้ามา
 • เมื่อคนเรียกตัวเองว่าเป็นชาว “ฟิลิปปินส์” จะหมายถึงว่าตนเองเป็นประชาชนของประเทศฟิลิปปินส์ในทางการปกครอง หากสำรวจคำๆ นี้ให้ลึกลงไปอีก จะพบว่ามีเรื่องวัฒนธรรมและเรื่องของภาษาศาสตร์แฝงอยู่ด้วย
 • ตามคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อชนพื้นเมือง ฟิลิปปินส์มีชนพื้นเมืองอยู่ 110 กลุ่ม เราได้อธิบายรายละเอียดของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ของฟิลิปปินส์ ซึ่งรวมถึงกลุ่มชนพื้นเมือง ตลอดจนกลุ่มผู้อพยพและกลุ่มชนชาติผสมด้วย


อุทยานแห่งชาติของฟิลิปปินส์

 • มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในฟิลิปปินส์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยมีทั้งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างการเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนในอนาคต ในที่นี้เราจะให้รายละเอียดอุทยานแห่งชาติทุกแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว พร้อมด้วยอุทยานแห่งอื่นๆ ที่มีความสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว


คู่มือเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในซิบู

 • จังหวัดซิบูเป็นเกาะซึ่งใช้ชื่อเดียวกัน และมีเมืองหลวงชื่อซิบู ซิตี้ เกาะซิบูตั้งอยู่ในภาคกลางของฟิลิปปินส์ในวิซายาสระหว่างเกาะโบฮอลทางตะวันตกเฉียงใต้กับเนกรอสฝั่งตะวันตก ซิบูเป็นพื้นที่ซึ่งทอดตัวแคบยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจรดทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีความยาว 180 กิโลเมตร และมีความกว้างไม่เกิน 60 กิโลเมตร เกาะซิบูมีพื้นที่ 4,421 ตารางกิโลเมตรเป็นภูเขาหินและมีชายหาดริมชายฝั่งจำนวนมากมาย
 • ซิบูเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2108


สถานที่ท่องเที่ยวในมะนิลา

 • อนุสรณ์สถานในยุคล่าอาณานิคมของสเปน คุ้มค่าอย่างที่จะไปเที่ยวชมในมะนิลาในทุกวันนี้ สถานที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ เมืองป้อมปราการโบราณอินตรามูโรส ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเอเชีย และภายในกำแพงเมืองยังมีอาคารอีกมากมาย และมีถนนทางเดินซึ่งเป็นมรดกที่มีค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะซาน อากุสตินซึ่ง UNESCO ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกชายชาวอิฟูเกา ฟิลิปปินส์

การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์

การท่องเที่ยวและทัวร์ในฟิลิปปินส์

โบราเคย์

ลานข้าวบาเกียว

วีกัน

โบสถ์ในฟิลิปปินส์

ทะเลสาบทาล

เปอร์โตกาเลอรา

โบฮอล ฟิลิปปินส์

เอล นิโด

ป้อมสเปน

สุสานมัมมี่คาบายัน

 

ประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์

ประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ตามลำดับเหตุการณ์

 

อุทยานแห่งชาติของฟิลิปปินส์

เมาท์อโป

เมาท์ปูลัค

เปอร์โตพรินเซสาใต้ดิน

บาตาเนส

อุทยานแห่งชาติมินดาเนา

เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าอากูซาน มาร์ช

ทับบาตาฮา

สถานที่ก่อนประวัติศาสตร์

เกาะโครอน

เทือกเขามาลินแดง

ป่าเขามาทูทัม

ถ้ำทาบอน

เซียร่า มาเดร ทางเหนือ

เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าเกาะเทอร์เทิล