new Element("img", {"src":"http://th.effectivemeasure.net/em_image", "style":"position:absolute; left:-5px;"}).inject($(document.body));

ศาลเจ้ากวนอู เยาวราช กรุงเทพฯ

  • ศาลเจ้ากวนอูซึ่งตั้งอยู่ในย่านเยาวราช กรุงเทพฯ มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง ไม่ใช่เพราะศาลเจ้าที่ดูขลังและกฎข้อห้ามถ่ายรูปภายในศาลเจ้า แต่น่าสนใจที่ได้เห็นชาวจีนหลั่งไหลมาสักการบูชารูปปั้นเทพเจ้ากวนอู นักรบผู้มีใบหน้าสีแดงเมื่อกว่า 1,800 ปีก่อนพร้อมกับม้าคู่กาย  
  • เราจะพบเห็นเทพเจ้ากวนอูได้ทั่วเอเชีย สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้ากวนอูและเราสามารถ่ายรูปได้ก็คือที่วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ในย่านเยาวราช ผู้คนจะซื้อหญ้าสดชั้นดีมาถวายรูปปั้นม้า พร้อมทั้งมีการประกอบพิธีกรรมและมีบทสวดต่างๆ ควบคู่กับการถวายดังกล่าว ชาวไทยนับถือในเรื่องวิญญาณ และในขณะเดียวกันก็นับถือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ตลอดจนให้ความเคารพเทพเจ้าต่างๆ ในศาสนาฮินดูด้วย อย่างไรก็ดี ชาวจีนดั้งเดิมในประเทศไทยก็มี เทพเจ้า ที่ตนเองนับถืออยู่ เทพเจ้าจีนซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในกรุงเทพฯ ก็คือ เจ้าแม่กวนอิม แต่มีบ่อยครั้งที่เราจะพบเห็นรูปเทพเจ้ากวนอู นักรบผู้มีใบหน้าสีแดงตามร้านค้าและตามวัดต่างๆทางเข้าศาลเจ้ากวนอู เยาวราช กรุงเทพฯ


ประวัติเทพเจ้ากวนอูของจีน

  • กวนอูเกิดเมื่อ 1900 ปีก่อนในรัชสมัยของพระเจ้าฮั้นฮวนเต้ และเป็นแม่ทัพของเล่าปี่ในสมัยปลายราชวงศ์ฮั่น ซึ่งสมัยนั้นเป็นยุคประวัติศาสตร์สามก๊กของประเทศจีน กวนอูมีบทบาทสำคัญในการโค่นล้มราชวงศ์ฮั่นและสถาปนาเล่าปี่ให้เป็นจักรพรรดิพระองค์แรก ต่อมาได้มีการนำเรื่องราวของกวนอูมาเล่าไว้ในตำนานสามก๊กให้อนุชนรุ่นหลังได้ฟัง โดยเรื่องสามก๊กนี้ถูกนำมาแสดงเป็นอุปรากรจีน และเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการนำมาทำมาเป็นภาพยนตร์และเป็นเกมคอมพิวเตอร์


ชาวจีนนับถือกวนอูว่าเป็น “เทพเจ้า”

  • สำหรับชาวจีนพุทธ กวนอูเป็นเทพเจ้าผู้ปกปักษ์รักษาพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ และเป็นผู้ปกปักษ์รักษาดวงชะตาอีกด้วย ดังนั้น เราจึงพบเห็นรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูกับม้าคู่ใจได้ตามวัดพุทธต่างๆ ตามชุนชนชาวจีนในประเทศไทย
  •   ตามความเชื่อของลัทธิเต๋า กวนอูเป็นผู้พิชิตเหล่ามาร และถือว่ากวนอูเป็นเทพเจ้าพระองค์หนึ่ง ลัทธิเต๋าให้ความเคารพบูชากวนอูมาตั้งแต่ราชวงศ์ซ้อง