new Element("img", {"src":"http://th.effectivemeasure.net/em_image", "style":"position:absolute; left:-5px;"}).inject($(document.body));

วัดใหญ่ไชยมงคล 1900 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วัดใหญ่ไชยมงคล 1900 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วัดใหญ่ไชยมงคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเมื่อปี 1900 สำหรับใช้เป็นที่พำนักของคณะสงฆ์สำนักวัดป่าแก้วซึ่งบวชเรียนมาจากประเทศศรีลังกา คณะสงฆ์สำนักนี้เคร่งครัดในเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานเป็นส่วนใหญ่
  • เจดีย์ทรงระฆังคว่ำองค์ใหญ่มหึมาสูงเสียดฟ้าในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2135 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่พระองค์ทรงมีชัยเหนือพม่าในปีเดียวกันนั้นเอง เจดีย์สูงองค์นี้ตั้งอยู่บนฐานทรง 8 เหลี่ยม ส่วนเหนือขึ้นไปมีโครงสร้างเป็นแท่นเชิงเพื่อรองรับองค์เจดีย์
  • ครั้งหนึ่งยอดมณฑปได้พังถล่มลงมา เผยให้เห็นถึงพระพุทธรูปองค์ใหญ่มหึมาประดิษฐานอยู่ภายใน เมื่อพม่าบุกเข้าตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี 2310 วัดแห่งนี้ก็ถูกบุกเข้าปล้นสะดม โดยเจดีย์องค์ประธานอยู่รอดมาได้ และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์โดยหล่อพระพุทธรูปขึ้นมาแทนที่พระพุทธรูปที่ถูกทำลายไปตามแนวระเบียงวัดรอบเจดีย์
  • ต่อมาได้มีการสร้างยอดมณฑปขึ้นมาใหม่ครอบมณฑปเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้ทรุดโทรมขึ้นไปอีก ใกล้ประตูทางเข้าใหญ่ เราจะพบพระพุทธรูปปูนปั้นปางไสยาสน์องค์ใหญ่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่เกือบทั้งหมดวัดใหญ่ไชยมงคล 1900 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา